خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9915   بروزرسانی: 27-01-1403

dariush Salimi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
15 روناک خرمتایی   1390اصلاح دام بررسی ویژگیهای ژن DGAT1 و ارتباط ان با مقدار چربی لاشه در گوسفند افشاری و افشاری × برولامر ینو 
[Abstract] 
استاد مشاور
14 وحید سلمانی   1390اصلاح دام ارتباط چند شکلی ژن FTO باصفات لاشه در بره های آمیخته افشاری x برولامرینو   استاد مشاور
13 حبیبه عباسی   1390اصلاح دام پلی مورفیسم ژنی KAPs در گوسفندان افشاری و افشاری برولا مرینو و ارتباط آن با صفات پشم 
[Abstract] 
استاد مشاور
12 ثریا رفیعی   1391اصلاح دام طراحی نرم‌افزار پیش‌بینی ارزش ارثی حیوانات با استفاده از اطلاعات کمی و مولکولی   استاد مشاور
11 فیروزه نوری زاده   1391اصلاح دام نالیز EST ژنهای مرتبط با چرخه PPAR جهت تعیین آللهای کاهش دهندهی تولید چربی در بافت آدیپوزگوسفند   استاد مشاور
10 رویا ممی خانی در حال انجاماصلاح دام شناسایی ESTاللهای مرتبط با PPAR pathway جهت کنترل میزان سنتز چربی در بافت عضله 
[Abstract] 
استاد مشاور
9 محمود پورعسکری   1395اصلاح دام بررسی SNPهای مرتبط با چربی لاشه در گوسفند نژاد های افشاری، مغانی و قزل   استاد مشاور
8 رقیه نبیلو   1395اصلاح دام بررسی فراوانی SNPs در گوسفند نژادهای بومی (افشاری، مغانی و قزل) و خارجی (رامنی، مرینوس و دورپر)   استاد مشاور
7 منصوری   1395اصلاح دام بررسی فراوانی SNPs مرتبط با صفات لاشه در گوسفند نژادهای افشاری، مغانی و قزل   استاد مشاور
6 حامد صادقی   1392برق الکترونیک شناسايی الگو در ژنهای PPAR بر اساس تغييرات اپی ژنتيک 
[Abstract] 
استاد مشاور
5 علی اکبر جمالی   1392بیوتکنولوژی کشاورزی شناسائی mRNA های هدف میکرو RNA ها با استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین   استاد مشاور
4 جعفر پناهی ایردموسی   1390اصلاح دام پیش بینی ارزش ارثی و برآورد پارامترها و روند های ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد گوسفندان زندی   استاد مشاور
3 محمد حسن جدیدی   1390اصلاح دام تعیین سطح بهینه اقتصادی انرژی و پروتئین و سن کشتار جوجه های گوشتی نر سنگین   استاد مشاور
2 رباب خانه شهری   1382اصلاح دام نرم افزار پیش بینی ارزش ارثی چندصفتی 
[Abstract] 
استاد مشاور
1 سعید وفایی یگانه   1392بیوتکنولوژی کشاورزی تجزیه توالی ژن گلیادین در برخی گندم های نان ایرانی 
[Abstract] 
استاد مشاور