خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 796
بازديد ديروز: 918
بازديد کل: 397753
بروزرسانی: 25-3-1398
شیمی

دانشکده علوم
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
شیمی شیمی ( محض و کاربردی) (سرفصل قدیم ) 12-13-03-01
شیمی ( محض و کاربردی) ( از 94 به بعد ) 12-13-03-02
شیمی ( محض ) ( از 96 به بعد ) 12-13-03-03
شیمی (  کاربردی) ( از 96 به بعد ) 12-13-03-04

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
شیمی شيمي تجزيه 12-13-04-10
شيمي آلي 12-13-04-11
شيمي_شيمي پليمر 12-13-04-12
شيمي كاربردي 12-13-04-13
شيمي معدني 12-13-04-14
شيمي فيزيك 12-13-04-15
نانوشيمي 12-13-04-16

 

گروه آموزشي رشته (مقطع دکترا) کد 
شيمي شيمي تجزيه 12-13-05-30
شيمي آلي 12-13-05-31
شيمي كاربردي 12-13-05-32
شيمي معدني 12-13-05-33
شيمي فيزيك 12-13-05-34
شيمي آلي گرايش پليمر 12-13-05-35

بازدید امروز: 28