خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 126
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331221
بروزرسانی: 20-8-1397
زمین شناسی

دانشکده علوم
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زمین شناسی  زمین شناسی  12-17-03-01

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
زمین شناسی علوم زمين گرايش پترلوژي 12-17-04-10
علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي 12-17-04-11
علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي 12-17-04-12
زمين شناسي گرايش پترولوژي 12-17-04-13
زمين شناسي گرايش زمين شناسي اقتصادي 12-17-04-14
زمين شناسي گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي 12-17-04-15

بازدید امروز: 3