خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 125
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331220
بروزرسانی: 15-8-1397
کارشناسی ارشد

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
علوم دامی علوم دامی (هردو گرایش) 11-12-03-01
علومی دامی(96 به بعد ) 11-12-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم دامی  مهندسي كشاورزي _علوم دامي گرايش مديريت دامپروري 11-12-04-10
مهندسي كشاورزي_ علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 11-12-04-11
مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام 11-12-04-12
علوم دامي گرايش تغذيه دام 11-12-04-13
مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش تغذيه نشخواركنندگان 11-12-04-14
علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح دام و طيور 11-12-04-15
علوم دامي گرايش تغذيه طيور 11-12-04-16
علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام وطيور 11-12-04-17
علوم دامي گرايش زنبور عسل 11-12-04-18

 

گروه رشته (مقطع دکتری) کد 
علوم دامی  تغذيه دام 11-12-05-30
اصلاح نژاد دام 11-12-05-31
علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح دام و طيور 11-12-05-32
علوم دامي گرايش تغذيه طيور 11-12-05-33

بازدید امروز: 2