خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 125
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331220
بروزرسانی: 20-8-1397
باغبانی

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
باغبانی باغبانی 11-14-03-01
علوم و مهندسی باغبانی (94به بعد ) 11-14-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
باغبانی  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه  11-14-04-10
علوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي ها   11-14-04-11
علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي   11-14-04-12
علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي   11-14-04-13
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليدات محصولات گلخانه اي   11-14-04-14

 

گروه رشته (مقطع دکتری) کد 
باغباني علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه 11-14-05-30
علوم باغباني گرايش گياهان زينتي 11-14-05-31
علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزيها 11-14-05-32
علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه اي و عطري 11-14-05-33
علوم ومهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني 11-14-05-34
علوم ومهندسي باغباني گرايش اصلاح و بيوتكنولوزي گياهان باغباني 11-14-05-35

بازدید امروز: 2