خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 126
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331221
بروزرسانی: 20-8-1397
فیزیک

دانشکده علوم
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
فیزیک فیزیک (محض و حالت جامد)(ماقبل 94) 12-15-03-01
فیزیک (محض و حالت جامد)(94 به بعد) 12-15-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
فيزيك فيزيك گرايش هسته اي 12-15-04-10
فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12-15-04-11
فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك 12-15-04-12
فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12-15-04-13
فوتونيك 12-15-04-14
نانوفيزيك 12-15-04-15
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 12-15-04-16
فيزيك گرايش حالت جامد 12-15-04-17
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 12-15-04-18
فوتونيك گرايش فيزيك 12-15-04-19
علوم وفناوري نانو _ نانوفيزيك_ نانوساختارها  

 

 

گروه آموزشي رشته (مقطع دکترا) کد 
فیزیک فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12-15-05-30
فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك 12-15-05-31
فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12-15-05-32
فيزيك گرايش هسته اي 12-15-05-33
فيزيك گرايش ماده چگال 12-15-05-34
علوم وفناوري نانو _ نانوفيزيك_ نانوساختارها 12-15-05-35
علوم وفناوري نانو - نانوفيزيك گرايش نانوفتونيك 12-15-05-36
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 12-15-05-37
فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 12-15-05-38
فيزيك گرايش حالت جامد 12-15-05-39

بازدید امروز: 4