خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 126
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331221
بروزرسانی: 20-8-1397
گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
گیاهپزشکی گیاهپزشکی(ماقبل 96) 11-15-03-01
گیاهپزشکی(96 به بعد ) 11-15-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
گیاهپزشکی مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي 11-15-04-10
مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي 11-15-04-11

 

گروه رشته (مقطع دکتری) کد 
گياهپزشكي بيماري شناسي گياهي گرايش پروكاريو ت هاي بيماري زاي گياهي 11-15-05-30
بيماري شناسي گياهي گرايش نماتولوژي گياهي 11-15-05-31
بيماري شناسي گياهي

11-15-05-32

بيماري شناسي گياهي گرايش قارچ شناسي و بيماري شناسي گياهي 11-15-05-33
بيماري شناسي گياهي گرايش ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي گياهي 11-15-05-34

بازدید امروز: 3