خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 126
بازديد ديروز: 168
بازديد کل: 331221
بروزرسانی: 20-8-1397
خاکشناسی

دانشکده کشاورزی
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
خاکشناسی علوم ومهندسی خاک (ماقبل 94) 11-16-03-01
علوم ومهندسی خاک (94 به بعد) 11-16-03-02

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
خاکشناسی مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه 11-16-04-10
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 11-16-04-11
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 11-16-04-12
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي 11-16-04-13

 

 

گروه رشته (مقطع دکتری) کد 
خاكشناسي مديريت حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و آلودگي خاك ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه 11-16-05-30
مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك 11-16-05-31
مديريت منابع خاك _منابع خاك و ارزيابي اراضي 11-16-05-32
مديريت منابع خاك _ فيزيك و حفاظت خاك 11-16-05-33

بازدید امروز: 3