خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17002   بروزرسانی: 17-08-1398

Mandana Bimakr

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بازیابی ترکیبات زیست فعال از ضایعات کشاورزی    ترجمهدانشگاه زنجان ماندانا بی مکر، علی گنجلو در دست چاپ
راهنمای فراوری ماده غذایی    ترجمهدانشگاه زنجان علی گنجلو-ماندانا بی مکر شهريور 1395 
میوه های گرمسیری- از کاشت تا مصرف    تالیفNOVA علی گنجلو - ماندانا بی مکر - راسلی عبدالرحمان فروردين 1395 
فراوری و تاثیر آن بر ترکیبات فعال در مواد غذایی   تالیف فروردين 1393