خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17002   بروزرسانی: 17-08-1398

Mandana Bimakr

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
امکان تولید فراورده های با قابلیت ماندگاری بالا از طالبی، خربزه و هندوانه در مقیاس آزمایشگاهی.   همكار