خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17002   بروزرسانی: 17-08-1398

Mandana Bimakr

علایق پژوهشی

 

بازیابی ترکیبات زیست فعال از منابع گیاهی

فراوری محصولات غذادارو و فراسودمند

پوشش های خوراکی حاوی ترکیبات زیست فعال

تکنیک های سبز استخراج

کروماتوگرافی