خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19087   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
نقد الاصول و تلخیص الفصول    گردآوری و تألیفدانشگاه زنجان احد فرامرز قراملکی - سحر کاوندی - محسن جاهد شهريور 1389 
مختارات من النصوص الفلسفیه باللغه العربیه الحدیثه   تالیفدانشگاه زنجان سحر کاوندی - محسن جاهد اسفند 1388