خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18863   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
سعادت از دیدگاه ابن مسکویه   مجريمرداد 1388بهمن  1389دانشگاه زنجان
رابطه حجاب با سلامت روانی و مصونیت اجتماعی   مجرياسفند 1384اسفند  1385دانشگاه زنجان. طرف قرارداد: سازمان تبلیغات اسلامی زنجان
مقایسه دیدگاه ابن سینا و تئوری های جدید نورو فیزیولوژی   مجريخرداد 1383خرداد  1385دانشگاه زنجان
بررسی طرح ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان   مجريتير 1383اسفند  1383دانشگاه زنجان