خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18907   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ايران, فلسفه و حکمت اسلامي , 1381-1375
عنوان رساله : علم و ادراك از ديدگاه ابن سينا و ملا صدرا
زمینه رساله : نحوه حصول ادراک (معرفت شناسي و شناخت شناسی)
استاد راهنما : جناب آقاي سيد حسن سعادت مصطفوي

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, فلسفه و كلام اسلامي , 1369-1366
عنوان پایان نامه : گرایشهای فلسفی خواجه نصیر الدین طوسی در مباحث کلامی
زمینه پایان نامه : مباحث مشترک کلامی- فلسفی
استاد راهنما : جناب آقای دکتر احمد بهشتی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, الهیات و معارف اسلامي , 1365-1362