خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18863   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. متون فلسفی عربی4. فلسفه ملاصدرا5. اخلاق و فلسفه اخلاق(فرا اخلاق- اخلاق هنجاری- اخلاق کاربردی- اخلاق اسلامی)6. كلام اسلامی7. فلسفه اسلامي