خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29323   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی برق- کنترل , 91-87
عنوان رساله : طراحي کنترل کننده لغزشي با سطوح لغزش غيرخطي گسترش يافته در حضور نامعيني و اغتشاش خارجي
استاد راهنما : دکتر وحید جوهری مجد

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی برق- کنترل , 87-85
عنوان پایان نامه : شناسایی و کنترل سیستم پاندول معکوس دوار با استفاده از روش های هوشمند
استاد راهنما : دکتر ایرج حسن زاده

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی برق- کنترل , 85-81
عنوان پایان نامه : طراحي الگوريتم مورچه جديد براي بهينه سازي توابعي از متغيرهاي پيوسته با استفاده از کد باینری
استاد راهنما : دکتر محمد تقی وکیل باغمیشه