خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27388   بروزرسانی: 18-07-1398

Saleh Mobayen

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
سامانه هوشمند نظارت بر سلامتی و تغذیه اسب مبتنی بر شبکه بی سیم    مجرياسفند 1394شهريور  1395کاربردیدانشگاه زنجان
طراحی و ساخت سیستم تعلیق مغناطیسی و اعمال کنترل کننده هوشمند روی آن    همكارمرداد 1386دي  1386کاربردیدانشگاه تبریز