خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27388   بروزرسانی: 18-07-1398

Saleh Mobayen

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ناتساوی ماتریسی خطی2. روباتیک پیشرفته3. جبر خطی4. کنترل بهینه5. کنترل دیجیتال و غیرخطی6. روباتیک 7. کنترل مدرن8. الگوریتم های تکاملی9. معادلات دیفرانسیل10. کنترل فرآیند11. مدارهای الکتریکی II12. ریاضیات مهندسی پیشرفته13. کنترل غیرخطی14. کنترل صنعتی15. سیستم های کنترل خطی