خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29323   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

علایق پژوهشی

سامانه های های کنترل خطی و غیرخطی

سامانه های کنترل حالت لغزشی

سامانه های زیرتحریک و غیرهولونومیک

ردیابی مقاوم و تعقیب مدل

الگوریتم های تکاملی و هوش مصنوعی

ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI)

تئوری آشوب و سیستمهای آشوبناک