خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27388   بروزرسانی: 18-07-1398

Saleh Mobayen

علایق پژوهشی

سامانه های های کنترل خطی و غیرخطی

سامانه های کنترل حالت لغزشی

سامانه های زیرتحریک و غیرهولونومیک

ردیابی مقاوم و تعقیب مدل

الگوریتم های تکاملی و هوش مصنوعی

ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI)

تئوری آشوب و سیستمهای آشوبناک