خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27388   بروزرسانی: 18-07-1398

Saleh Mobayen

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
Design of observer-based tracking controller for robotic manipulators- Chapter 19   تالیف Mobayen, S., Boubaker, O., Fekih, A. در دست چاپ
Finite Time Disturbance Observer-based Tracking Control Design for Nonholonomic Systems   تالیف در دست چاپ