خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29323   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- برنده جایزه مشارکت IJCAS (اعطایی توسط انجمن کنترل، رباتیک و سیستم ها ICROS در سال 2018. 

-پژوهشگر یک درصد برتر ESI در سال 2018

- قرارگیری در لیست داوران برتر حوزه مهندسی، بین رشته ای و مهدسی برق به استناد پایگاه Publons

- حائز بالاترین امتیاز پژوهش دانشکده مهندسی از سال 2015 تاکنون

- محقق رتبه اول در زمینه های کنترل غیرمتمرکز، سیستمهای مقیاس وسیع، تأخیر زمانی، براساس اطلاعات پایگاه SciVal در سال 2018. 

 - پژوهشگر برتر استان زنجان در سال 1394

- چاپ تعداد 10 مقاله پراستناد در رشته پژوهشی در سالهای 2015-2017

- چاپ بیش از 30 مقاله در مجلات ISI چارک اول موضوعی (Q1) در سالهای 2015-2018. 

- داور برجسته مجلات معتبر کنترل در سال 2017 و 2018

- دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، 2009-2012

- دانشجوی استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، 2007-2009