خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29323   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 مهدی صفائیان در حال انجاممهندسی برق کنترل کنترل پیش بین گشتاور موتورهای القایی با رویکرد مقاوم    استاد مشاور
3 بهروز واثقی تير  1396مهندسی برق مخابرات طراحي سيستم مخابراتي امن با استفاده از همزمان سازي زمان محدود آشوب و کاربرد آن در شبکه هاي بيسيم   استاد مشاور
2 مریم جعفری در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی   استاد راهنما
1 هادی نوری در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 تقی حاتمی ابر شهريور  1395مهندسی برق کنترل طراحي كنترل كننده بازخورد غيرخطي مركب براي سيستم هاي كليدزني زمان گسسته   استاد راهنما
17 شمسی جوادی دي  1394مهندسی برق کنترل کنترل حالت لغزشی زمان پیوسته برای ردیابی مقاوم روبات های غیرهولونومیک در حضور عدم قطعیت و تاخیرهای زمانی   استاد راهنما
16 رضا شفیقی آذر خرداد  1395مهندسی برق کنترل کنترل سرعت متغیر توربین های بادی توسط روش ترکیبی Fuzzy – Posicast    استاد راهنما
15 سعید بشیری شهريور  1396مهندسی برق کنترل كنترل فيدبك خروجي استاتيك سيستم هاي تكه اي خطي زمان گسسته تاخيري با استفاده از روش كنترل H? مبتني بر و لم فينسلرLMI   استاد راهنما
14 زماني علي اكبر در حال انجاممهندسی برق طراجي و پياده سازي روش FAST TERMINAL Sliding Mode در كنترل مبدل هاي DC/DC   استاد مشاور
13 امید مفید تير  1396مهندسی برق کنترل کنترل حالت لغزشی زمان محدود تطبیقی روبات پرنده دارای عدم قطعیت پارامتری   استاد راهنما
12 حسین امیدوار شهريور  1396مهندسی برق کنترل کنترل حالت لغزشی مبتنی بر نامساوی ماتریسی خطی برای سامانه¬های زمان گسسته تکین دارای عدم قطعیت و تأخیرهای زمانی چندگانه   استاد راهنما
11 سعید کیامینی شهريور  1395مهندسی برق کنترل بررسی پایداری سیستم های TLP در توربین های بادی شناور   استاد مشاور
10 آرزو ریحانی در حال انجاممهندسی برق کنترل طراحی و کنترل تطبیقی سیستم آشوبناک چهار بعدی جدید دارای جاذب مخفی چند شاخه ای ‏   استاد راهنما
9 محمد جاویدی در حال انجاممهندسی برق کنترل طراحی کنترل¬کننده ردیاب مسیر حالت لغزشی با الگوریتم فوق پیچشی برای مدل¬های شناور سطحی در حضور عدم قطعیت و ‏اغتشاشات نامیرا.‏   استاد راهنما
8 حسن شقاقی بهمن  1395مهندسی برق کنترل کنترل هوشمند سیستم فتوولتائیک به منظور ردیابی نقطه حداکثر توان تحت شرایط سایه جزئی   استاد مشاور
7 سمیه رسولی نسب در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی ...    استاد راهنما
6 ارشیا مدیری در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی   استاد راهنما
5 یاسمن احمدی در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی ...    استاد راهنما
4 سهیلا مصطفوی در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی ...    استاد راهنما
3 مسعود صمدی صوفی در حال انجاممهندسی برق کنترل طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستم¬های تصادفی تأخیردار در حضور عدم قطعیت¬های چندوجهی ‏   استاد راهنما
2 داریوش محبی در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی   استاد راهنما
1 الهه رزمجویی در حال انجاممهندسی برق کنترل در حال آماده سازی   استاد مشاور