خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17443   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, تکنولوژی مواد غذایی , 1388-1384
عنوان رساله : کاربرد روغن بذر چای اصلاح شده به عنوان جایگزین کره کاکائو در فرمولاسیون شکلات

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, علوم و صنایع غذایی , 1384-1382
عنوان پایان نامه : جایگزینی بخشی از نیتریت با رنگدانه طبیعی آناتو در سوسیس
زمینه پایان نامه : تکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی
استاد راهنما : دکتر محمد علی سحری

کارشناسی : شهید بهشتی, ایران, صنایع غذایی (کنترل کیفیت) , 1380-1376