خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17443   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پروبیوتیک ها2. خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی3. کنترل کیفی مواد غذایی4. تغذیه5. تکنولوژی روغن6. شیمی مواد غذایی7. تکنولوژی غلات