خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24840   بروزرسانی: 22-10-1400

Abbasali Zamani

ساير فعاليتهاي پژوهشي

مقاله های چاپ شده مجله رشد آموزش شیمی 27- حسین سلطانی، عباسعلی زمانی آب مقطر، تهدیدی برای محیط زیست مجله رشد آموزش شيمي بهار 1393 26- مینا کشور دوست، عباسعلی زمانی ملامین ماده‌ای پر مصرف، اما خطرناک مجله رشد آموزش شيمي بهار 1393 25- مینا کشور دوست، عباسعلی زمانی فرات‌ها مجله رشد آموزش شيمي زمستان 1393 24- عباسعلی زمانی، الهام محمدی آفت کش‌ها سایه سنگین بر فراز سلامتی مجله رشد آموزش شيمي تابستان 1393 23- عباسعلی زمانی کنفرانس هشتم آموزش شیمی از نگاه شرکت کنندگان مجله رشد آموزش شيمي بهار 1393 22- نسرین صمدی، عباسعلی زمانی رزین پلیمری که گذشته را به امروز گره می‌زند مجله رشد آموزش شيمي زمستان 1392 21- فهیمه خاندوزی، عباسعلی زمانی و عبدالحسین پری‌زنگنه زیست‌فنآوری، حامی راستین محیط زیست مجله رشد آموزش شيمي بهار 1392 20- عباسعلی زمانی جوهرهای نامریی مجله رشد آموزش شيمي زمستان 1389 19- عباسعلی زمانی و لیلا یوسفی آزمایشگاه شیمی در مقیاس خرد مجله رشد آموزش شيمي پاییز 1389 18- عباس‌علی زمانی جفت شدن الکترون‌های تنها، دیدگاهی تازه در رسم ساختارهای لوویس مجله رشد آموزش شيمي بهار1389 17- عباسعلی زمانی و زهرا مفیدی سنجش وزنی به جای سنجش حجمی مجله رشد آموزش شيمي زمستان 1388 16- عباس‌علی زمانی چرا دانشجویان شیمی باید ریاضی بدانند؟ مجله رشد آموزش شيمي تابستان 1388 15- عباس‌علی زمانی آزمایشی ساده در مقیاس خرد برای آموزش مفهوم تعادل در شیمی مجله رشد آموزش شيمي تابستان 1388 14- عباس‌علی زمانی و بهزاد گلشنی فرآیند ساختن قرص در صنعت دارو مجله رشد آموزش شيمي زمستان1387 13- عباس‌علی زمانی و محمد خلف‌بیگی فرآیند تولید الکل در شرکت بیدستان مجله رشد آموزش شيمي، پاییز 1386 12- عباس‌علی زمانی و شیما خاجی نیتروگلیسرین ماده‌ای منفجره ولی زندگی بخش مجله رشد آموزش شيمي تابستان 1386 11- لیلا یوسفی و عباس‌علی زمانی استیک اسید و استیک انیدرید مجله رشد آموزش شيمي بهار1386 10- لیلا یوسفی و عباس‌علی زمانی شیمی محاسبه‌ای چیست؟ مجله رشد آموزش شيمي زمستان 1385 9- عباس-علی زمانی و لیلا یوسفی اندازه‌گیری کمیت‌های ترمودینامیکی با استفاده از سلول‌های الکتروشیمیایی مجله رشد آموزش شيمي پاییز 1385 8- عباس علی زمانی معرفی پایگاه های اینترنتی شیمی مجله رشد آموزش شيمي تابستان1385 7- ليلا يوسفی و عباس علی زمانی افسون ریاضی در مسایل شیمی مجله رشد آموزش شيمي تابستان1385 6- ليلا يوسفی و عباس علی زمانی کروماتوگرافی لايه ی نازک به منزله چشمی برای شيمی آلی دان ها مجله رشد آموزش شيمي، بهار 1385 5- امير تفنگچي مهياري، عباسعلي زماني و محمدرضا يافتيان تهيه رنگ سنج ساده مجله رشد آموزش شيمي، زمستان 1384 4- ليلا يوسفي، عباسعلي زماني و محمدرضا يافتيان نقاشي با عناصر مجله رشد آموزش شيمي، پاييز 1383 3- صادق رستم نيا، زهرا بهاري، عباس‌علي زماني و محمدرضا يافتيان تهيه و بررسي خواص شيميايي گاز كلر در مقياس خرد مجله رشد آموزش شيمي، پاييز 1383 2- محمدرضا يافتيان و زهرا بهاري، عباس‌علي زماني آزمايشی ساده براي اندازه گيري صفر مطلق مجله رشد آموزش شيمي، بهار 1383 1- عباس‌علي زماني و محمدرضا يافتيان آيا هر مايع شفافي آب است؟ مجله رشد آموزش شيمي، شماره2، 1381