خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24840   بروزرسانی: 22-10-1400

Abbasali Zamani

مدیریت

 

عضو هیات تحریریه مجله Journal of Human Environment and Health Promotion

هیئت تحریریه فصل نامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش شیمی

 

مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان 1391-1393

مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان 1395-1397

 

دبير بخش دانش و فناوري مجله ­ي رشد آموزش شيمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي، شماره های 80-102