خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15731   بروزرسانی: 02-12-1396

Abbasali Zamani
عباسعلی زمانی
استادیار

پست الکترونيکی
Zamani[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zamani-abbas

تلفن
+98-(0)912-607 6253    (+98)-(0)24 3305 2267   +98 (0) 24 3305 4046

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)-(0)244006

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371