خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18943   بروزرسانی: 24-04-1398

Abbasali Zamani
عباسعلی زمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
Zamani[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zamani-abbas

تلفن
9126076253   33052267   +98 (0) 24 3305 4046

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371