خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14714   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

Publications in Journals

International ISC18.  mohsen amiri
Behavioral Modification Methods and Maternal Parenting Styles among Mothers with Hearing-Impaired Children
intenational journal of behavior science Vol. 15 Issue 3 (2021) . 
داخلي-ISC17.  لیلا معراجی محسن امیری لقمان ابراهیمی
تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر ذهن‌آگاهی به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی بر بهبود مشکلات درونی‌شده مادران و کاهش رفتارهای برونی‌سازی‌شده فرزندانشان
Effectiveness of Mindful Parenting Training to Mothers of Children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder to Improve the Internalized Problems of Mothers and Reduce the Externalized Problems of Their Children
طب توانبخشی (1399) . 
داخلي-ISC16.  الهه نیلی محمود کاظمی محسن امیری،
اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان با نقص شنوایی
تعلیم و تربیت استثنایی (1398) . 
داخلي-ISC15.  بهناز ابویی محسن امیری
بررسی ارتباط تحمل ناکامی و نقص در تنظیم شناختی هیجان و تنیدگی ادراک‌شده با نشانگان افسردگی
بررسی ارتباط تحمل ناکامی و نقص در تنظیم شناختی هیجان و تنیدگی ادراک‌شده با نشانگان افسردگی
مطالعات ناتوانی (1398) . 
International ISC14.  محسن امیری زهرا حسینی
عوامل خطرساز و محافظ رشد کودکان
Risk and Protective Factors in Children’s Development
مجله طب توانبخشی دوره 7 شماره 2 (1396صفحات 285-300. 
International ISC13.  محسن امیری لیلا معراجی لقمان ابراهیمی
تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر بهبود مشکلات درونی شده مادران و کاهش رفتارهای برونی‌سازی شده فرزندانشان
تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر بهبود مشکلات درونی شده مادران و کاهش رفتارهای برونی‌سازی شده فرزندانشان
مجله طب توانبخشی  در دست چاپ 1398.  
International ISI12.  mohsen amiri
Attachment Styles, Parenting Styles, and Depression
international Journal of Mental Health and Addiction Vol. 15 Issue 1 (2017PP. 1-2. 
International11.  mohsen amiri
parental training and externalizing behaviors of children with severe hearing loss
medical journal of the islamic republic of iran Vol. 31 Issue 1 (2017PP. 743-748. 
National-ISC10.  محسن امیری
اثر بخشی آموزش رفتاری والدین بر بیش فعالی/تکانشگری و رفتارهای قانون شکنانه در کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (نوع عمدتا بیش فعال/تکانشگر)
Effectiveness of Parent Behavioral Training on Hyperactivity/ Impulsivity and Rule-Breaking Behaviors in Children with ADHD (Hyperactivity-Impulsivity Domain Type)
پژوهش در سلامت روانشناختی (1394صفحه 15. 
National-ISC9.  محسن امیری
رابطه عملکرد خانوادگی، حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی با استرس و سلامت روانی والدین کودکان ناشنوا
The Relationship between Familial performance, Social support and Demographic variables with Parenting Stress and Mental Health among Parents of Deaf children
پژوهش در سلامت روانشناختی (1395صفحه 15. 
National-ISC8.  محسن امیری
رابطه باورهای هوشی و اضطراب رایانه: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و درگیری شناختی
رابطه باورهای هوشی و اضطراب رایانه: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و درگیری شناختی
مجله علمی پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1389صفحه 15. 
National-ISC7.  محسن امیری
بررسي مترادف ها در ارتباطات تصويري و رابطه آن با پنج عامل بزرگ  شخصيت
بررسي مترادف ها در ارتباطات تصويري و رابطه آن با پنج عامل بزرگ  شخصيت
مجله علوم روانشناختی (1388صفحه 15. 
National-ISC6.  محسن امیری
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری  در میان معلمین ابتدایی
teacher , mental health
مجله علمی پزوهشی سلامت کار (1387صفحه 15. 
National-ISC5.  دکتر کردستانی، دکتر پورحسین و محسن امیری
رابطه بین سبک های فرزند پروری و اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی با سبک های دلبستگی کودکان
ADHD
مجله علوم روانشناختی (1391صفحه 15. 
International4.  Farzad Farhoodia *, Reza Rostami , Atefe Abdolmanafia, Mohsen Amiria
study and comparison of the symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among patients with substance use disorder and normal people
Procedia - Social and Behavioral Sciences (2010P. 25 DOI: 1. 
International3.  Mohsen Amiri
A study of the relationship between Big-five personality traits and communication styles with marital satisfaction of married students majoring in public universities of Tehran
Procedia - Social and Behavioral Sciences (2011P. 25 DOI: 1. 
National-ISC2.  محسن امیری
بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر گرایش به مواد مخدر (صنعتی- سنتی) در میان جوانان استان  لرستان
Examine the role of family factors affecting drug trends (traditional-industrial) among youth of Lorestan Province M. Amiri, Ph.D.
مجله علوم روانشناختی (1394صفحه 15. 
International1.  Guita Movallali, Mohsen Amiri
Parental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment: The Effectiveness of a Behavioural Training Program
IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) (2015P. 24 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 9.  محسن امیری
بررسی اثربخشی آموزش رفتاری والدین بر میزان کودک آزاری درک شده کودکان مقاطع چهام تا ششم ابتدایی شهرستان یزد
همایش پیشگیری از کودک آزاری
بهزیستی کل کشور, قم-ایران, 29 آبان 1393.  
National 8.  محسن امیری
بررسی رابطه هیجان جویی و اعتیاد به کوتاه پیام تلفن همراه در میان دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران
چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شیراز
شیراز-ایران, 29 بهمن 1387.  
International 7.  Mohsen amiri
Stress and Mental Health among Mothers of Children with and without Mental Retardation
 (23 كنفرانس انجمن روانشناسي سلامت اروپا 2009 در ایتالیا)
pisa-italy, 17 February 2009.  
International 6.  Mohsen Amiri
The effect of behavioral parent training in reducing externalized behaviors of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
24th International Congress on Pediatrics & 10th Congress on Pediatrics Nursing
tehran-iran, 19 November 2012.  
International 5.  Mohsen Amiri
The impact of  instruction of behavior modification methods to mothers of children with ADHD
 26 کنفرانس انجمن روانشناسي سلامت اروپا2012 در جمهوری چک
EHPS, پراگ-جمهوری چک, 18 February 2012.  
National 4.  محسن امیری
بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه فزون کنشی بر بهبود رابطه والد -کودک در این مادران
سمینار مداخله و تشخیص زود هنگام خانواده محور
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, تهران-ایران, 19 خرداد 1394.  
National 3.  محسن امیری
تاثیر آموزش مادران با رویکرد آدلر-درایکورس بر نشانه های مثبت و منفی کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی
سمینار مداخله و تشخیص زود هنگام خانواده محور
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, تهران-ایران, 19 خرداد 1394.  
National 2.  محسن امیری
بررسی پیامد ها و راهکار های درمانی آزار دیدگی جنسی در کودکان
همایش پیشگیری از کودک آزاری
بهزیستی کل کشور, قم-ایران, 29 آبان 1393.  
National 1.  محسن امیری
آزار دیدگی جنسی در کودکان : مروری بر تعاریف، تشخیص و علایم
همایش پیشگیری از کودک آزاری
بهزیستی کل کشور, قم-ایران, 29 آبان 1393.