خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16264   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، اختلال های یادگیری و روانشناسی تحولی