خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16646   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای پروانه فعالیت حرفه ای در حوزه روانشناسی