خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16303   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

فعالیت های بالینی و درمانی

 انجام مداخلات درمانی و مشاوره ای در حوزه اختلالات و مشکلات دوران کودکی و نوجوانی