خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16592   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

شرکت در کارگاههای آموزشی

 شرکت در کارگاه های تخصصی نقاشی درمانی، مداخلات معنوی روانی در درمان مشکلات جنسی و کارگاه مهارت های مقابله با استرس