خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16058   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه روانشناسان و مشاوران طرح صدای(1480) مشاور سازمان بهزیستی استان زنجان   مجريتير 1399شهريور  1399
بررسی اثر بخشی آموزش روش های مقابله با استرس بر سلامت روانی، کیفیت زندگی، افسردگی و استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا   همكارارديبهشت 1391بهمن  1393دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی اثربخشی آموزش رفتاری والدین بر میزان کودک آزاری درک شده کودکان مقاطع چهام تا ششم ابتدایی شهرستان یزد   همكارخرداد 1391آذر  1392بهزیستی استان یزد
تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکا ن 7 تا 10 ساله کارکنان سپاه پاسداران   مجريخرداد 1391آذر  1392پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) انستیتو علوم اعصاب و رفتار مرکز تحقیقات علوم رفتاری