خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22455   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

Publications in Journals

داخلي-ISC19.  سعید بیگدلی
قلمرو ضمان در فقه  مذاهب اسلامی
دو فصلنامه فقه مقارن (1399) . 
داخلي-غير ISC18.  سعید بیگدلی
دایره الفراغ داوری
نشریه کانون وکلای دادگستری زنجان (1398) . 
International ISI17.  سعید بیگدلی
drit de l iran
drot de l iran (2017PP. 77-83. 
داخلي-غير ISC16.  سعید بیگدلی
نقد رویکرد قضایی در زمینه عدم امکان داوری در صورت ادعای فسخ و بطلان قررداد
نشریه کانون وکلای دادگستری زنجان دوره 2 (1397صفحات 19-35. 
داخلي-ISC15.  سعید بیگدلی
قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد
پژوهش حقوق خصوصی (1397) . 
داخلي-ISC14.  سعید بیگدلی
تبعیت مسئولیت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران
مطالعات فقه و حقوق اسلامی دوره 17 (1396صفحات 59-82. 
National-ISC13.  سعید بیگدلی - امین بدیع صنایع
مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی ( تراریخته )
مطالعات حقوق تطبیقی شماره 2 (1393صفحات 287-315. 
داخلي-ISC12.  سعید بیگدلی
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
فصلنامه پزوهشی دانشگاه امام صادق (ع شماره 55 (1380صفحات 71-15. 
National11.  سعید بیگدلی و سید مجتبی حسینی الموسوی
بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان(از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد)
فروغ وحدت (دانشگاه مذاهب اسلامی دوره 29 (1391صفحات 52-64. 
داخلي-غير ISC10.  سعید بیگدلی
شرط مذاکره مجدد-هاردشیپ
فصلنامه حقوقی گواه شماره 8,9 (1385صفحات 3-9. 
National9.  سعید بیگدلی
نقدی بر ماده 733 قانون مدنی
فصلنامه حقوقی گواه شماره 4  (1384صفحات 3-7. 
National8.  سعید بیگدلی
تعهد آور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود
فصلنامه پزوهشی دانشگاه امام صادق (ع شماره 24 (1383صفحات 53-79.  [Abstract ]
National7.  سعید بیگدلی
شهرک سازی در غزه
ابعاد حقوقی جنگ اسراییل علیه غزه شماره 1 (1389صفحات 267-302. 
National6.  سعید بیگدلی
خروج اسرائیل از غزه ،شجاعت سیاسی یا رد گم کردن رسانه ای
ابعاد حقوقی جنگ اسراییل علیه غزه شماره 1 (1389صفحات 311-319.  [Abstract ]
National-ISC5.  سعید بیگدلی
مشکلات وخلاهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران
فقه و حقوق خانواده شماره 55 (1390صفحات 5-25.  [Abstract ]
National-ISC4.  سعید بیگدلی و اعظم مالکی
جایگاه اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
مجله حقوقی دادگستری شماره 80 (1391صفحات 89-119.  [Abstract ]
National-ISC3.  سعید بیگدلی و ابوذر صحرا نورد
تعارض نقش دادستان و نهادهای شبه قضایی در حمایت از محجورین
فصلنامه پزوهش حقوق دوره 62 (1391صفحات 132-159. 
National2.  سعید بیگدلی
تجدید نظر در قرارداد توسط دادرس از دیدگاه حقوق اسلامی
اندیشه هایی در حقوق اسلامی شماره 1 (1388صفحات 19-79.  [Abstract ]
National-ISC1.  سعید بیگدلی
تئوری تاثیر یکجانبه اراده متعهد
فصلنامه پزوهش حقوق شماره 37 (1391صفحات 1-23.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 7.  سعید بیگدلی
تعمیم قاعده سوء استفاده از حق بر حوزه قراردادها ، راهی برای اخلاقی شدن حقوق قراردادی
همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه, زنجان-ایران, 18 ارديبهشت 1393.  
National 6.  سعید بیگدلی
ضرورت توجه به موازین اخلاقی در جبران خسارات قهری
همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه, زنجان-ایران, 18 ارديبهشت 1393.  
National 5.  سعید بیگدلی
مشکلات قانونی نهاد حضانت در قوانین ایران
همایش ملی حقوق کودک
دانشگاه ازاد زنجان, زنجان-ایران, 30 - 31 ارديبهشت 1383.  
National 4.  سعید بیگدلی
ضرورت طراحی نظام مسئولیت مدنی خاص برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیک جهت گسترش این نوع محصولات و حمایت از مصرف کنندگان
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 10 آبان 1391.  [Abstract ]
National 3.  سعید بیگدلی
تغییر پذیری مفاهیم اخلاقی در حوزه حقوق به تبعیت از نیازها و تحولات اجتماعی
سومین همایش ملی سهروردی با محوریت اخلاق کاربردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 3 آبان 1391.  [Abstract ]
National 2.  سعید بیگدلی
مسئولیت مدنی کارمندان و مسئولان اداری راهی برای پیشگیری از مفاسد اداری
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 25 دي 1390.  [Abstract ]
National 1.  سعید بیگدلی
تمایز بنیادین مسئولیت اخلاقی و حقوقی در حوزه ضمان قهری
سومین همایش ملی سهروردی با محوریت اخلاق کاربردی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 3 آبان 1391.  [Abstract ]