خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26889   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  سعید بیگدلی اکبر اصانلو
Lapse “caducité” of interdependent contracts in the law of modern French contracts with a view to its acceptability in Iranian law
انتفای قراردادهای مرتبط در حقوق نوین فرانسه با نگاهی به قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران
مجله مطالعات حقوق تطبیقی - موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران شماره 2 (1402/10/01صفحات 608-634 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  شهریار باقریسعید بیگدلی نجاد علی الماسی
The Use of Mystical Representation in the Nature of LegalRepresentation
کاربرد وکالت عرفانی در ماهیت وکالت دادگستری
عرفان اسلامی - دانشگاه آزاد واحد زنجان شماره 76 (1402/05/15صفحات 291-308 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  سعید بیگدلی اکبر اصانلو
A comparative study of contract lapse in French and Iranian law
مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران
پژوهش های حقوق خصوصی- دانشگاه علامه طباطبایی شماره 38 (1401/03/15صفحات 10-44 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  سعید بیگدلی
Scope of Liability in Jurisprudence of Islamic Schools of Thought (In Financial Affairs)
قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی
فقه مقارن شماره 15 (1399/06/29صفحات 57-83 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  سعید بیگدلی
Subordination of contractual liability from the will of parties in Iran's Civil Code
تبعیت مسئولیت فراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران
مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 17 (1396/10/01صفحات 59-82 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  سعید بیگدلی امین بدیع صنایع اصفهانی
The civil liability s basis of genetically modified foods
مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی
مجله مطالعات حقوق تطبیقی - موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران شماره 2 (1393/11/15صفحات 287-316 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  سعید بیگدلی
comparison of the andre tank s view on the basis of contractual and civil liability with the position of iran civil law
تطبیق دیدگاه آندره تنک در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران
پژوهشنامه حقوق اسلامی- دانشگاه امام صادق(ع) شماره 15 (1393/11/15صفحات 133-160 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سعید بیگدلی
The theory of unilateral effevt of obligators will
تئوری تاثیر یک جانبه اراده متعهد
پژوهش حقوق شماره 37 (1392/05/15صفحات 1-23 

4.  سعید بیگدلی مالکی اعظم
Confict of external and internal volition in low and juris-prudence
جایگاه اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
حقوق دادگستری- قوه قضاییه شماره 37 (1392/04/15صفحات 89-119 

3.  سعید بیگدلی صحرانورد ابوذر
the conflict between prosecuting attoney and none judicial agencies role in protecting incompetent s rights
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی و حمایت از محجوران
پژوهش های حقوق خصوصی- دانشگاه علامه طباطبایی شماره 3 (1392/03/30صفحات 95-123 
  علمی-پژوهشی
با هیات تحریریه
2.  سعید بیگدلی سید مجتبی حسینی الموسوی
Examining actions of islamic cointries who are members of convention on the elimination.......
بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ( از منظر گزارشهای کمیسیون منع تیعیض علیه زنان سازمان ملل متحد
فروغ وحدت( نشریه مطالعات تقریبی و همگرایی اسلامی) شماره 29 (1391/09/30صفحات 52-64 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  سعید بیگدلی
custody dilemma in iranian legal system
مشکلات و خلاهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران
فقه و حقوق خانواده شماره 55 (1391/02/22صفحات 5-25 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 6. سعید بیگدلی
ضرورت توجه مجدد به موازین اخلاقی در جبران خسارات قهری
la regl moral dans laesponsabilites civils
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 5. سعید بیگدلی
تعمیم قاعده سوء استفاده از حق بر حوزه قراردادها راهی برای اخلاقی شدن حقوق قراردادی
extention de la regl de l abus du droitau droit des contrats
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 4. سعید بیگدلی
ضرورت طراحی نظام مسئولیت مدنی خاص برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیک جهت گسترش این نوع تولیدات و حمایت از مصرف کنندگان
-
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 3. سعید بیگدلی
تمایز بنیادین مسئولیت اخلاقی و حقوقی در حوزه ضمان قهری
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 2. سعید بیگدلی
تغییر پذیری مفاهیم اخلاقی در حوزه حقوق به تبعیت از نیازها و تحولات اجتماعی
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 1. سعید بیگدلی
مسئولیت مدنی کارمندان و مسئولان اداری راهی برای پیشگیری از مفاسد اداری
-
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقائ سلامت نظام اداری دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/25 - 1390/10/25