خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26889   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان   مجري 1384  1385مرکز عالی توسعه قضایی قوه قضاییهمجموعه های قوانین/سایت مجلس شورای اسلامی
حقوق اسلامی   مجرياسفند 85مهر  86بنیادیدانشگاه امام صادق|(ع)دانشگاه امام صادق|(ع)
بررسی امنیت قضایی و اعتمادسازی در افکار عمومی   همكارآذر 81ارديبهشت  82کاربردیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی