خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26648   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli
سعید بیگدلی
دانشیار

پست الکترونيکی
BIGDELI {at} znu.ac.ir      sd BIGDELI {at} yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bigdeli-said

تلفن
02433052299   02433054330   +98 (0) 24 3305 4292

فکس
0244256309   +98 (0) 24 3228 o24301

آدرس 
زنجان،دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم انسانی,گروه حقوق, اتاق 631