خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26891   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, حقوق خصوصی , 1384-1377

کارشناسی ارشد : دانشگاه امام صادق (ع ), ایران, حقوق خصوصی , 1377-1374

کارشناسی : دانشگاه امام صادق (ع ), ایران, حقوق , 1374-1370