خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26889   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

علایق پژوهشی

حقوق قراردادها                     law of contracts       

مسئولیت مدنی                               torts

حقوق اسلامی                          Islamic law