خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26890   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

- عضو هیات انتظامی مرکزی وزارت علوم با حکم وزیر از  سال 1393 تا 1395

- نماینده وزیردر هیات سه نفره تشکلهای اسلامی دانشگاهیان از اسفند 1392 تا 1394

- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1391 تا 1394