خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  مجید نامداریشاهین رفیعیسلیمان حسین پور
Economic optimization of sugar beet production with Data Envelopment Analysis and application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for modeling benefit-cost index
بهینه‌سازی اقتصادی تولید چغندرقند با روش تحلیل پوششی داده‌ها و پیش‌بینی شاخص سود-هزینه با سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی
مهندسی زراعی دانشگاه چمران اهواز شماره 46(4) (1402/11/15صفحات 371-389 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
10.  مجید نامداریسیدسعید محتسبی
Environmental Impacts of Agricultural Products in the Iranian Food Basket
براورد تاثیرهای محیط زیستی تولید محصول‌های کشاورزی در سبد غذایی ایرانیان
پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی شماره 8(2) (1402/08/01صفحات 125-140 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
9.  مجید نامداریشاهین رفیعیسلیمان حسین پور
Evaluation of the Environmental Burdens of Sugar Beet Production with the Life Cycle Method in Hamadan Province
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید چغندرقند با روش چرخه زندگی در استان همدان
مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه تبریز شماره 8(2) (1402/06/12صفحات 45-53 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مجید نامداریشاهین رفیعیBruno NotarnicolaGiuseppe TassielliPietro A. Renzulliسلیمان حسین پور
Use of LCA indicators to assess Iranian sugar production systems: case study - Hamadan Province
استفاده از شاخص‌های LCA برای ارزیابی سیستم‌های تولید شکر ایران: مطالعه موردی - استان همدان
Biomass Conversion and Biorefinery Issue - (2022-07-04PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  عباس کریمیمجید نامداریسیدسعید محتسبیمحمود سلیمی
Anticipation and Prioritization of Green Jobs in Iran Using a Multi-Criteria Decision Analysis Method
پیش بینی و اولویت بندی مشاغل سبز در ایران با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره
Environmental Energy and Economic Research Issue 6(4) (2022-06-10PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  مجید نامداریحسن قاسمی مبتکرموسی رسولی
Using DEA Models to Measure Energy Efficiency of Grape Production
استفاده از مدلهای DEA برای اندازه گیری بازده انرژی در تولید انگور
international journal of agricultural management and developmen دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاو Issue 11(4) (2021-12-01PP. 485-493 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مجید نامداری
Evaluating Customer Demands and Transfer Them to Technical Requirements in the Agricultural Mechanization Company by Quality Function Deployment Method
ارزیابی خواسته‌های مشتریان و تبدیل آن‌ها به الزامات فنی در شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی با روش توسعه عملکرد کیفی
مجله مهندسی بیوسیستم ایران شماره 52-3 (1400/08/15صفحات 345-361 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
4.  امیر عزیزپناهمجید نامداری
Investigation of Greenhouse Gas Emissions, Modelling Energy and Cost Analysis of White Radish Production in West of Iran
بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدل‌سازی انرژی و تحلیل هزینه‌های تولید ترب در غرب ایران
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 4-7 (1399/06/25صفحات 161-175 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مجید نامداریشاهین رفیعیسلیمان حسین پور
Decreasing Environmental Burden by improving efficiency of sugar beet production using data envelopment analysis approach
کاهش اثرات زیست‌محیطی تولید چغندرقند با افزایش کارایی کشاورزان به‌کمک ‌روش تحلیل پوششی داده‌ها
مجله مهندسی بیوسیستم ایران شماره 47(2) (1395/05/05صفحات 353-361 

2.  مجید نامداریشاهین رفیعیعلی جعفری
Improving of clod size in tillage through six sigma methodology
بهبود اندازه کلوخه ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما
مجله مهندسی بیوسیستم ایران شماره 43(1) (1391/01/01صفحات 29-35 

1.  مجید نامداریشاهین رفیعیعلی جعفری
Using failure mode and effect analysis (FMEA) for performing good ploughing with mouldboard
استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگرداندار
ماشین های کشاورزی شماره 1-1 (1390/07/23صفحات 17-24 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 13. مجید نامداری
نقش هدر رفت مواد غذایی در تغییرات آب و هوایی مروری بر مطالعات ارزیابی چرخه حیات
The role of food waste in climate change, life cycle assessment review
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2023-05-10 - 2023-05-10
ملی معتبر 12. مجید نامداری
کاربرد پهپادها در امنیت غذایی و کاهش ضایعات کشاورزی
Application of drones in food security and reduction of agricultural waste
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2023-05-10 - 2023-05-10
ملی معتبر 11. مجید نامداری
رفع معضلات زیست محیطی و مدیریت منابع انرژی در کشاورزی در سایه آموزه های قرانی و سبک زندگی اسلامی مطالعه موردی: نهاده آب
Solving environmental problems and managing energy resources in of agriculture based on the Quranic teachings and Islamic lifestyle. Case study: Water input
همایش ملی پژوهش های قرآنی و حوزه و دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1400/07/28 - 1400/07/28
بین‌المللی 10. مجید نامداریسیدسعید محتسبی
آینده‌نگری وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به تغییرات جهانی و روند رشد فناوری‌ها در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی
Future Perspectives of Agricultural and Natural Resources Related to the Global Changes and the Growth of Technologies -Agricultural Mechanization Sector-
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-06-09 - 2021-06-10
بین‌المللی 9. سونا کریمیمجید نامداری
ارزیابی و بهینه‌سازی جریان انرژی در مزرعه لوبیا مطالعه موردی: شهرستان سلطانیه زنجان
Evaluation and optimization of energy flow in the bean farms Case study: Soltanieh city, Zanjan, Iran
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-06-09 - 2021-06-10
ملی معتبر 8. مجید نامداریحانیه معینی
شناسایی و نقد و بررسی نرم افزارهای کاربردی در حوزه کشاورزی دقیق
Evaluation of Precision Farming Softwares
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ملاثانی اهواز, 2021-05-12 - 2021-05-12
ملی معتبر 7. مجید نامداری
تبدیل خواسته‌های مصرف‌کنندگان به الزامات فنی با استفاده از روش QFD در مدیریت زنجیره تامین صنعت غذای ایران
Transform qualitative user demands into quantitative parameters by QFD method in the food industries
- انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, تهران, 2020-02-26 - 2020-02-26
ملی معتبر 6. مجید نامداریکامران افصحی
مروری بر ارزیابی چرخه حیات بیوگاز: ارزیابی زیست‌محیطی و انرژی
Life Cycle Analysis of biogas. Energy and environmental assessment– A review
کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/11/16 - 1398/11/18
ملی معتبر 5. مجید نامداری
ارتقای مدیریت دانش و فرایند اطلاع‌رسانی در شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی با روش توسعه‌ی عملکرد کیفی و نظریه فازی
Improving Knowledge and Information Management Process in Agricultural Mechanization Companies Using Quality Function Deployment and Fuzzy Method
کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1398/11/16 - 1398/11/18
ملی معتبر 4. کامران افصحیمجید نامداریسجاد ارومیه
مدیریت نهاده‌های ورودی برای بهینه‌سازی انرژی در تولید گوجه‌فرنگی استان زنجان
Optimization of energy inputs in tomato production of Zanjan Province
کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1397/06/12 - 1397/06/14
بین‌المللی 3. مجید نامداریشاهین رفیعیمرتضی آق باشلوسلیمان حسین پورBruno NotarnicolaRenzulli Pietro A.Tassielli Giuseppe
ارزیابی چرخه حیات تولید قند در کارخانه قند همدان
Life cycle assessment of sugar production in Hamadan sugar mill
International conference on life cycle assessment as reference methodology for assessing supply chains and supporting global sustainability challenges LCA for "feeding the planet and energy for life" Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Italy, 2015-10-06 - 2015-10-07
ملی معتبر 2. مجید نامداریمرتضی زنگنهعلیرضا کیهانی
تحلیل مصرف انرژی در تولید سیب زمینی: مطالعه موردی شهرستان رزن
Energy Budgeting in Potato production in Razan city
همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو دانشگاه آزاد شیراز, شیراز, 1388/12/19 - 1388/12/20
ملی معتبر 1. مجید نامداریمرتضی زنگنه
بررسی و محاسبه میزان مصرف و شاخص های انرژی در تولید گوجه فرنگی در شمال همدان (شهرستان رزن)
Energy analysis of tomato production in north of Hamadan Province (Razan city)
- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, مشهد, 2009-02-11 - 2009-02-12