خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی مکانیزاسیون , 1394
عنوان رساله : بهینه‌سازی انرژی و شاخص های محیط زیست با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در کارخانه قند
زمینه رساله : انرژی، محیط زیست، ماشین های صنایع غذایی
استاد راهنما : دکتر شاهین رفیعی

دکترا : دانشگاه باری آلدومورو, ایتالیا, مهندسی بیوسیستم , 1394
عنوان رساله : فرصت مطالعاتی - ارزیابی چرخه حیات تولید شکر
استاد راهنما : دکتر برونو ناتورنیکولا

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی مکانیزاسیون , 1389
عنوان پایان نامه : بهبود شاخص های کیفی در عملیات خاکورزی با روش شش سیگما
زمینه پایان نامه : ماشین های کشاورزی، رابطه خاک و ماشین، مهندسی کیفیت
استاد راهنما : دکتر شاهین رفیعی

کارشناسی : دانشگاه بوعلی سینا , ایران, مهندسی مکانیزاسیون , 1387