خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نرم افزارهای کامپیوتری2. فیزیک3. ریاضی4. آمار5. مکانیزاسیون