خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7175   بروزرسانی: 28-04-1401

Majid Namdari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نرم افزارهای کامپیوتری2. فیزیک3. ریاضی4. آمار5. مکانیزاسیون