خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
پیش بینی و تدوین مهارت های مورد نیاز اشتغال در اقتصاد سبز   همكار   1394سازمان پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای
بررسی جریان انرژی و تحلیل اقتصادی در تولید انگور استان همدان   همكار تير  1391دانشگاه ملایر