خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7177   بروزرسانی: 28-04-1401

Majid Namdari

مدیریت

کارشناس طرح ملی برقدار کردن چاه های آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر