خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

مدیریت

کارشناس طرح ملی برقدار کردن چاه های آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر