خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

علایق پژوهشی

بیوانرژی

ارزیابی چرخه حیات

انرژی در کشاورزی

تحلیل سیستم

مکانیزاسیون

کشاورزی پایدار

ماشین های صنایع غذایی

ماشین­های کشاورزی (خاک­ورزی، کاشت، داشت و برداشت)

آمار و تجزیه و تحلیل آماری

مدیریت ضایعات و بازیافت

سوخت های زیستی و زیست توده

اصول اقتصادی و اقتصاد در کشاورزی

آزمون و ارزیابی ماشین­های کشاورزی

رابطه ماشین و خاک

مهندسی کیفیت

شش سیگما

تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA)

توسعه‌ی عملکرد کیفی (QFD)

اکسرژی