خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد کرج

عضو پیوسته انجمن ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران (از 92 تا ادامه دارد)

عضو هیئت اجرایی ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تهران