خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10555   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari

شرکت در کارگاههای آموزشی

 • دوره­ ICDL، تابستان 1383، مجری: سازمان فنی و حرفه­ای
 • کارگاه کشاورزی دقیق، 1386، مجری: گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • کارگاه دید ماشین، 1386، مجری: گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • کارگاه هوش مصنوعی، 1386، مجری: گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • گارگاه کنترل ضایعات کمباین (برداشت غلات)، تابستان 1387، مجری: جهاد کشاورزی شهرستان رزن
 • مربی کارگاه آموزشی ضایعات کمباین (برداشت غلات)، تابستان 1388، مجری جهاد کشاورزی رزن
 • کارگاه آشنایی با مبانی ژئواستاتیک (زمین آمار)، 1389، مجری: گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی دانشگاه تهران
 • دوره شیمی دستگاهی (به صورت واحد درسی جبرانی)(1390)، دانشگاه تهران
 • دوره تبدیل شیمیایی چوب (به صورت واحد درسی جبرانی) (1-1390)، دانشگاه تهران
 • کارگاه آموزش حرفه ای word، 1390، مجری: گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
 • کارگاه آشنایی با کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه‌های عصبی مصنوعی در علوم کشاورزی، 17 اسفند 1390، مجری: گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
 • كارگاه آموزشي قانون مبارزه با پول‌شويي، 8 ساعت، 4 مرداد 96، انجمن حسابرسان داخلي ايران، تهران
 • Signal Processing in MATLAB Workshop, First International Conference on Innovative Computing Technology, University of Tehran, December, 2011.