خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25810   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  معصومه صفی لوعلی سیاحلیلا یوزباشیجبار سیف پناهی شعبانی
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصلاح‌شده بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی مردان تکواندوکار نوجوان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش شماره 15 (1402/09/01صفحات 65-76 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  احمد فلاحیجبار سیف پناهی شعبانیامین پورنقی
Consumer decision-making styles in online sports goods purchase
سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی شماره مقالات آماده انتشار (1401/11/05صفحات 1-19 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
21.  جبار سیف پناهی شعبانیمهدی دستگردینادر رنجبررحیم خسرو منش
The strategic road map for the development of Iran's sports tourism under sanctions
نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریم
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 9 (1401/09/30صفحات 1-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  حسین براخاصجبار سیف پناهی شعبانیمحمد جواد ضیا
Designing a model for the effect of modern marketing techniques (digital and audio) on the performance of small sports businesses using the mediating role of the differentiation strategy
استراتژی تمایز در اثرگذاری فنون بازاریابی های دیجیتال و صدا بر عملکرد کسب وکارهای کوچک ورزشی
کاوشهای مدیریت بازرگانی شماره 29 (1401/09/15صفحات 119-151 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  جمال الدین شریعتیجبار سیف پناهی شعبانیرحیم خسرو منش
Identify and study the status of trustees and the desired consequences of sports in Iran
شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران
مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران شماره 2 (1401/07/04صفحات 148-161 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  حسین برخسجبار سیف پناهی شعبانیامیر شمس
The Effect of Sports Managers' Literacy on the Performance of Football Clubs in Iranian Leagues
تأثیر سواد مدیران ورزشی بر عملکرد باشگاه‌های فوتبال لیگ‌های ایران
Journal of New Studies in Sport Management Issue 3 (2022-09-15PP. 554-565 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  آمنه اسدالهی رحیم خسرو منشجبار سیف پناهی شعبانی
Identifying and Investigating the Drivers of Iranian Women's Physical Activity
شناسایی و بررسی سوق دهنده های فعالیت بدنی زنان ایرانی
مطالعات مدیریت ورزشی- پژوهشکده تربیت بدنی شماره 73 (1401/06/04صفحات 255-286 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  جبار سیف پناهی شعبانیرقیه مصطفوی
Designing a model of factors affecting on 35 years of Success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in international arenas
طراحی مدل عوامل موثر بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در میادین بین المللی
مدیریت و توسعه ورزش شماره 1(29) (1401/02/15صفحات 24-47 
  سایر
با هیات تحریریه
15.  سعید فرهادی سوادرودباریجبار سیف پناهی شعبانیمصطفی جعفری تکتم سالاری
The role of demographic characteristics and digital literacy in the digital marketing of sports cafes and shops
نقش ویژگیهای جمعیت شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه ها و فروشگاههای ورزشی
فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی شماره 1 (1401/02/15صفحات 30-57 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  جبار سیف پناهی شعبانیرحیم خسرو منشحسین براخاص
Developing a model of factors affecting sport performance and success of football clubs
طراحی مدل عوامل اثرگذار بر عملکرد و موفقیت ورزشی باشگاههای فوتبال
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی شماره 35 (1400/12/28صفحات 95-111 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
13.  جبار سیف پناهی شعبانیروح اله محمدی
Factors Affecting the Access of Football Teams in Zanjan Province to Higher Levels of National Leagues
عوامل موثر بر دستیابی تیم های فوتبال استان زنجان به لیگ های برتر کشور
Journal of New Studies in Sport Management Issue 3 (2021-07-06PP. 409-419 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  جبار سیف پناهی شعبانیجلیل غلامیداریوش شیخ لاسلامی پناهی
The Effect of Eight Weeks of Resistance Training on Occupational Stress and Burnout of Physical Education Teachers
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی
مطالعات مدیریت ورزشی- پژوهشکده تربیت بدنی شماره 57 (1399/10/01صفحات 239-258 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  آقاعلی قاسم نیانزهرا قربانلواکرم کریمی اصلجبار سیف پناهی شعبانی
The effect of 8 weeks of Strenuous Endurance Training on Heme oxygenase-1 and TNF-α in Gastrocnemius and Soleus muscle Tissue of male Wistar rats
تأثیر8 هفته تمرین استقامتی شدید بر میزان هم‌اکسیژناز و TNF-α در بافت عضله نعلی و دوقلو در موش‌های صحرایی نر ویستار
مجله تحقیقات سلامت در جامعه - دانشگاه مازندران شماره ۲۴۲۳-۶۷۶۴ (1399/06/30صفحات 36-47 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  جبار سیف پناهی شعبانیمیلاد پروندی
The Effect of Aerobic Training on Occupational Stress and Burnout in Male Employees of Islamic Azad University, Qorveh Branch
تأثیر تمرین هوازی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران شماره دوره 11 شماره 2 (1398/06/30صفحات 359-377 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  جبار سیف پناهی شعبانیحسن قره خانیفخرالزمان نادری
The Role of Sport Marketing Mix in Generating Revenue for Iranian Football Clubs
نقش آمیخته ی بازاریابی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE Issue 6 (2018-06-19PP. 95-102 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  جبار سیف پناهی شعبانیخطیبی امین
Explanation and analysis of effective factors on progress of the Iran Volleyball at championship level
تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی
مدیریت و توسعه ورزش شماره 2 (1396/10/01صفحات 17-31 
  علمی-پژوهشی
Scopus
7.  جبار سیف پناهی شعبانیمبین حاجی حسنی
The Effective Factors in Promoting of Iranian Sport National Teams
فاکتورهای موثر در ارتقای تیم های ملی ورزشی ایران
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE Issue 4 (2017-12-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  جبار سیف پناهی شعبانیحمیدی مهرزاد
An Investigation and Analysis of Revenue Generating Methods of the World and Iran Football Clubs
بررسی و تحلیل شیوه های درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران و جهان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش شماره 3 (1396/08/15صفحات 21-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  جبار سیف پناهی شعبانیشاهو رضایی
Relationships between Spiritual Leadership and Quality of Work Life with Psychological Empowerment
رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی
مدیریت منابع انسانی در ورزش شماره 2 (1396/05/15صفحات 233-245 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  حسن قره خانیجبار سیف پناهی شعبانیشهرام فولادی حیدرلو
Designing Private Sector Participation Barriers Model in Iranian Football Clubs
طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان- مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان شماره 28 (1394/09/28صفحات 55-66 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  بشیری مهدیجبار سیف پناهی شعبانی
Comparison of the Service Quality between Public and Private Sports Facilities
مقایسه کیفیت خدمات اماکن ورزشی دولتی و خصوصی
Indian Journal Of Natural Sciences Issue 5 (2015-04-01PP. 5352-5359 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  برقی مقدم جعفرجبار سیف پناهی شعبانیبشیری مهدیبشیری جبار
The codification of development strategies in sport for all in East Azarbaijan province
تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی آذربایجان شرقی
European Journal of Experimental Biology Issue 2 (2012-01-01PP. 1936-1942 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  جبار سیف پناهی شعبانیگودرزی محمودحمیدی مهرزادخطیبی امین
Design and codification the development strategy Of championship sports in Kurdistan Province
طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کردستان
مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران شماره 8 (1390/01/01صفحات 57-73 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 25. معصومه صفی لوعلی سیاحلیلا یوزباشیجبار سیف پناهی شعبانی
تأثیر برنامه ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصالح شده بر شاخص های التهابی و آسی ب عضالن ی مردان تکواندوکار نوجوان
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
--- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2023-03-01 - 2023-03-02
ملی معتبر 24. جبار سیف پناهی شعبانیسینا صلاحی
اثر انگیزهها بر وفاداری رفتاری و نگرشی تماشاگران فوتبال
The Effect of motivations on attitudinal and behavioral loyalty of football spectators
--- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2021-05-23 - 2021-05-24
ملی معتبر 23. جبار سیف پناهی شعبانی
طراحی مدل درآمد زایی باشگاه های فوتبال با تاکید برآمیخته بازاریابی ورزشی
Designing a generating revenue model for football clubs with an emphasis on sports marketing mix
--- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2021-05-23 - 2021-05-24
بین‌المللی 22. جبار سیف پناهی شعبانیرضا رجبی
تبیین و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر موفقیت ورزش های تیمی از دیدگاه مربیان ورزش‌های تیمی
Explaining and analyzing the factors affecting the success of team sports from the viewpoint of coaches of team sports
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1397/02/22 - 1397/02/23
ملی معتبر 21. جبار سیف پناهی شعبانیبهروز خداکرمیان
بررسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده موفقیت دانش آموزان ورزشکار استان کرمانشاه در مسابقات کشوری
Review, Identification and Ranking obstacles to the success of Kermanshah athlete students in national competitions
همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1396/07/27 - 1396/07/27
ملی معتبر 20. جبار سیف پناهی شعبانی
تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر فرسودگی شغلی کارمندان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
The effect of an aerobic training course on burnout among male employees of Islamic Azad University, Qorveh Branch
--- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2017-10-19 - 2017-10-19
ملی معتبر 19. جبار سیف پناهی شعبانی
موانع توسعه کمی و کیفی ورزش و تربیت بدنی در مدارس استان زنجان
Barriers of qualitative and quantitative development of sport and physical education in Zanjan Province’s Schools
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1396/02/15 - 1396/02/15
ملی معتبر 18. جبار سیف پناهی شعبانیشیرکی میرکی
مقایسه مهارت های مدیریتی مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیئت های وررزشی استان کردستان
Comparing managerial skills between managers of Sport and Youth Organizations and Sport Association in province Kurdistan
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1396/02/15 - 1396/02/15
بین‌المللی 17. جبار سیف پناهی شعبانییاسر گنجی
رابطه اعتبار برند و وفاداری مشتریان بر اساس مدل سویینی و سوایت
The relationship between brand credibility and customers loyalty based on Sweeney and Swaite model
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
ملی معتبر 16. مبین حاجی حسنیجبار سیف پناهی شعبانی
مقایسه استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان پسر تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه زنجان
The Compare stress, anxiety and depression between physical education and non physical education male students of Zanjan University
همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت ،پیشگیری و قهرمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/03/04 - 1395/03/04
ملی معتبر 15. جبار سیف پناهی شعبانیمختار آزموده اردلان
رابطه بازاریابی رابطه مند با رفتارخرید مشتریان برندهای آدیداس و نایک
The Relationship between Relation marketing and customer buying behavior of Adidas and Nike brands
همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت ،پیشگیری و قهرمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/03/04 - 1395/03/04
ملی معتبر 14. جبار سیف پناهی شعبانیشهاب دباغیان
ارتباط بین آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند در باشگاه¬های لیگ حرفه¬ای فوتبال ایران
The relationship between marketing mix and brand equity in the Iranian professional league football clubs
همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت ،پیشگیری و قهرمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/03/04 - 1395/03/04
ملی معتبر 13. جبار سیف پناهی شعبانیشاهو رضایی
رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان
The relationship Spiritual leadership with psychological empowerment in General Administration of Sport and Youth at Kurdistan province
همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت ،پیشگیری و قهرمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/03/04 - 1395/03/04
ملی معتبر 12. جبار سیف پناهی شعبانیشاهو رضایی
رابطه کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان
the relationship of Work-life quality with psychological empowerment in General Administration of Youth and Sports at Kurdistan province
همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت ،پیشگیری و قهرمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/03/04 - 1395/03/04
ملی معتبر 11. جبار سیف پناهی شعبانیسارا قجر
بررسی وضعیت موجود صلاحیت¬های حرفه¬ای معلمان ورزش شهر سنندج
Investigation the status of Physical education teachers' professional competencies in the Sanandaj City
همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت ،پیشگیری و قهرمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/03/04 - 1395/03/04
ملی معتبر 10. تقی زاده پرویزجبار سیف پناهی شعبانی
تاثیر تمرینات زانو، ران و ترکیبی بر درد و عملکرد زنان به دنبال جراحی تعویض مفصل زانو
The effect of knee, hip and combined exercise on pain and finction of females follwing knee joint replacement
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, آذرشهر, 1394/07/16 - 1394/07/17
ملی معتبر 9. جبار سیف پناهی شعبانیرضا قاسمی
بررسی سهم ورزش و فعالیتهای بدنی در سبد اقتصادی شهروندان شهر اندیمشک
The share of sport and physical activity in economic basket of Andimeshk city citizens
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, آذرشهر, 1394/07/16 - 1394/07/17
ملی معتبر 8. جبار سیف پناهی شعبانی
بررسی وضعیت موجود آمیخته بازاریابی (8 پی) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
investigating the status of marketing mix ( 8 P ) in Premier League football clubs
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, آذرشهر, 1394/07/16 - 1394/07/17
ملی معتبر 7. نرگس امیریجبار سیف پناهی شعبانی
تاثیر تمرینات ویبریشن بر میزان درد و اجرای عملکردی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
The effects of vibration training on pain and functional performance in elderly women with knee osteoarthritis
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, آذرشهر, 1394/07/16 - 1394/07/17
ملی معتبر 6. احمد رحمانیحسن قره خانیجبار سیف پناهی شعبانیسید ولی موسوی مقتدا
مقایسه مهارت¬های روانی ورزشکاران نخبه لیگ شنا و واترپلوی کشور
comparison of the mental skills of Iranian swimming and water-polo league players
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
بین‌المللی 5. صادق کرمیجبار سیف پناهی شعبانیزهرا شاکرمی
ارزیابی دانش دبیران تربیت بدنی از رعایت اصول ایمنی در ورزش مدارس
Evaluation of physical education teachers' knowledge of safety principles in schools
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دبیرخانه کنفرانس بین المللی علوم ورزشی, تهران, 1394/07/03 - 1394/07/03
ملی معتبر 4. جبار سیف پناهی شعبانیسارا رشیدی پور رامهرمزی
تاثیر تمرین یوگا بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان زن
The effect of yoga training on job stress and job burnout in female employee
همایش ملی ورزش و سلامت روانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران, تهران, 1394/03/09 - 1394/03/10
بین‌المللی 3. جبار سیف پناهی شعبانی
بررسی، شناسایی و رتبه بندی موانع درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران
Investigation, Reconnaissance and Ranking of Barriers of Generating Revenue in Iranian Football Clubs
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
ملی معتبر 2. حسن قره خانیجبار سیف پناهی شعبانی
رتبه بندی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال
Football Clubs Privatization Barriers Ranking
--National congress of new scientific conseguence for irans sport development دانشگاه آزاد لاهیجان, لاهیجان, 2014-12-09 - 2014-12-10
ملی معتبر 1. حسن قره خانیجبار سیف پناهی شعبانی
خصوصی سازی باشگاه های فوتبال در ایران : چالش ها و موانع
Privatization of football clubs in Iran : challenges and barriers
--National congress of new scientific conseguence for irans sport development دانشگاه آزاد لاهیجان, لاهیجان, 2014-12-09 - 2014-12-10