خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
جزوه تربیت بدنی عمومی 
[  خلاصه کتاب] 
گردآوری و تألیفدانشگاه زنجان جبار سیف پناهی شعبانی این جزوه به منظور ارتقاء کیفیت کلاس های تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه زنجان و به منظور فراهم کردن دانش و ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان در ارتباط با فعالیت های بدنی و ورزشی تدوین شده است مهر 1398   
دريافت:742
اصول و مبانی شطرنج   تالیفدانشگاه زنجان جبار سیف پناهی شعبانی مهر 1397 
مدیریت رویدادهای ورزشی   ترجمهسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی کریستوفر گرینول - لیث ان دنزی بوسل - دیوید جی شانک جبار سیف پناهی شعبانی - روح اله محمد بیانی مهر 1397