خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی مدل و الگوی کارآفرینی ، اشتغالزایی، و اقتصاد در ورزش استان آذربایجان غربی با تاکید بر رونق تولید و اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملیاتی 
[   خلاصه طرح] 
مجريدي 1399مهر  1400اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیاداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
مطالعه‌ی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده‌ی تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی 
[   خلاصه طرح] 
همكارمهر 1390اسفند  1390کاربردیدانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهراندانشگاه تهران
بررسی و مقایسه وضعیت بهره وری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی استان آذربایجان شرقی 
[   خلاصه طرح] 
همكارفروردين 1391خرداد  1392کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان آذربایجان شرقی 
[   خلاصه طرح] 
همكارفروردين 1391خرداد  1392کاربردیدانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزدانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز